Menestysteos, Part 1 – La Terre Des Chants Moroses (2018)


Menestysteos, Part 1 – La Terre Des Chants Moroses UPCOMING

“Työskentelen teoksessa menestyksen käsitteen parissa. Olen haastatellut tanssi-ja esitystaiteilijakollegoitani heidän ajatuksistaan omasta ja muiden menestymisestä. Kutomon residenssijaksolla puran ja abstrahoin keräämääni haastattelumateriaalia ja  muita menestymiseen liittyviä uskomuksia konkreettiseksi liike- ja äänimateriaaliksi, josta oma henkilökohtainen menestysteokseni muotoutuu. Vaikka menestyminen ja menestyksen tavoittelu liitetään helposti opportunismiin ja pinnalliseen pyrkyryyteen, en lähesty aihettani ironisen piikikkäästi, vaan yritän pikemminkin löytää tien omaan henkilökohtaiseen menestykseeni saamiani oppeja hyödyntäen. Pohdin, voisiko menestys olla enemmän kuin vain selviytymistä tai opportunistisen pyrkimisen tulos. Mitä se voisi silloin tarkoittaa, ja mitä sen saavuttamiseksi vaaditaan?”

Dialoginen ja äänidramaturginen apu: Miki Brunou
Kuva: Rea-Liina Brunou

The content of the piece is based on collegial interviews and intimate testimonials on the subject of success. Solo.

The premiere of the piece is 1.4.2018 at Contemporary art space Kutomo, Turku, Finland. Premiere is produced by Ehkä-production.